Каталог вибіркових дисциплін Національного університету «Запорізька політехніка»

Назва дисципліни Семестр Кількість кредитів Форма контролю Всього годин Ауд. Лекц. Практ. Лаб. Самост. Робоча програма, силабус Кафедра, яка подала дисципліну, викладач(і)
CAD/CAM/CAE-системи 4 е.п. 120 42 14 28 78 Посилання
Посилання
Програмних засобів
Scada-системи 3 з. 90 28 14 14 62 Посилання
Посилання
Програмних засобів
Scada-системи 3 з. 90 28 14 14 62 Посилання
Посилання
Програмних засобів
Unix-подібні операційні системи 6 4,5 з. 135 56 28 28 79 Посилання
Програмних засобів
Агентно-орієнтоване програмування 8 3,5 е.п. 105 40 20 20 65 Посилання
Програмних засобів
Безпека та захист програм і даних 7 1 КР 30 Посилання
Програмних засобів
Валідація та верифікація інформаційних систем 4,5 з. 135 44 14 30 91 Посилання
Програмних засобів
Вебпрограмування 5 3,5 з. 105 44 14 30 61 Посилання
Посилання
Програмних засобів
Вебтехнології та вебдизайн 3 5 е.п. 150 60 30 30 90 Посилання
Посилання
Посилання
Програмних засобів
Верифікація цифрових систем 7 5 е.п. 150 60 30 30 90 Посилання
Програмних засобів
Геоінформаційні системи 5 3,5 е.п. 105 28 14 14 77 Посилання
Програмних засобів
Динамічне програмування 3 3 е.п. 90 28 14 14 62 Посилання
Програмних засобів
Динамічне програмування 4 3 д.з. 90 28 14 14 62 Посилання
Програмних засобів
Інженерія програмного забезпечення вбудованих систем 6 4,5 з. 135 56 28 28 79 Посилання
Посилання
Програмних засобів
Інженерія якості програмного забезпечення 4 е.п. 120 42 14 14 14 78 Посилання
Посилання
Програмних засобів
Кіберфізичні системи 3 з. 90 28 14 14 62 Посилання
Програмних засобів
Комп’ютерні методи обробки даних 4 е.п. 120 42 14 28 78 Посилання
Програмних засобів
Компонентні моделі програмних систем 4 е.п. 120 42 14 14 14 78 Посилання
Програмних засобів
Людино-машинна взаємодія 3 5 е.п. 150 60 30 30 90 Посилання
Посилання
Посилання
Програмних засобів
Мережні застосунки 3 з. 90 28 14 14 62 Посилання
Посилання
Програмних засобів
Мобільні застосунки 1 КР 30 Посилання
Посилання
Програмних засобів
Мобільні застосунки 1 КР 30 0 30 Посилання
Посилання
Програмних засобів
Мобільні застосунки 3 з. 90 28 14 14 62 Посилання
Посилання
Програмних засобів
Мобільні операційні системи 5 3,5 е.п. 105 28 14 14 77 Посилання
Посилання
Програмних засобів
Мультипарадигмальне програмування 5 4 з. 120 44 14 30 76 Посилання
Програмних засобів
Основи обчислювального інтелекту 3,5 з. 105 28 14 14 77 Посилання
Програмних засобів
Основи обчислювального інтелекту 3,5 е.п. 105 44 14 30 61 Посилання
Програмних засобів
Проєктний практикум 5 3 з. 90 28 14 14 62 Посилання
Посилання
Програмних засобів
Проєктування та моделювання IoT систем 3,5 е.п. 105 42 14 28 63 Посилання
Програмних засобів
Розробка прикладних програм 5 3 з. 90 28 14 14 62 Посилання
Програмних засобів
Самоорганізоване програмування 3 3 е.п. 90 28 14 14 62 Посилання
Програмних засобів
Самоорганізоване програмування 4 3 д.з. 90 28 14 14 62 Посилання
Програмних засобів
Спортивне програмування 3 3 е.п. 90 28 14 14 62 Посилання
Програмних засобів
Спортивне програмування 4 3 д.з. 90 28 14 14 62 Посилання
Програмних засобів
Створення інтегрованих середовищ розробки 8 3,5 е.п. 105 40 20 20 65 Посилання
Програмних засобів
Стохастичне програмування 3 3 е.п. 90 28 14 14 62 Посилання
Програмних засобів
Стохастичне програмування 4 3 д.з. 90 28 14 14 62 Посилання
Програмних засобів
Теорія вирішення винахідницьких задач 3,5 з. 105 28 14 14 77 Посилання
Програмних засобів
Теорія вирішення винахідницьких задач 3,5 е.п. 105 44 14 30 61 Посилання
Програмних засобів
Теорія обчислювального навчання 3,5 е.п. 105 42 14 28 63 Посилання
Програмних засобів
Теорія прийняття рішень 7 1 КР 30 Посилання
Програмних засобів
Технології та системи віртуальної та віддаленої інженерії 4,5 з. 135 44 14 30 91 Посилання
Посилання
Програмних засобів
Технології та системи віртуальної та віддаленої інженерії 1 КР 30 Посилання
Посилання
Програмних засобів
Технології та системи віртуальної та віддаленої інженерії 1 КР 30 0 30 Посилання
Посилання
Програмних засобів
Фізика 2 3 з 90 30 15 15 60 Посилання
Програмних засобів
Фреймворки розробки програмного забезпечення 5 4 з. 120 44 14 30 76 Посилання
Програмних засобів
Хмарний комп’ютинг 5 3,5 з. 105 44 14 30 61 Посилання
Програмних засобів
Якість програмного забезпечення та тестування 7 5 е.п. 150 60 30 30 90 Посилання
Програмних засобів